Facebook

Nepreberači

Nepreberanie dobierok sa na Slovensku stáva bežným javom. Zákazník je oboznámený / v sekcii Obchodné podmienky / že takýmto konaním spôsobuje škodu správcovi e-shopu. Pri neprevzatej dobierke nám vzniká finančná strata minimálne 10 Eur. Táto zodpovednosť za spôsobenú škodu je ošetrená v zákone § 420  odst. 1 zákona č. zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník.

Následky neprevzatia dobierky

Od každého nepreberača  bude vymáhaná škoda za neprevzatie zásielky vo výške 10 Eur. V sume sú zahrnuté náklady na poštovné, balné a administratívne úkony za vybavenie objenávky.

Nepreberači si už v budúcnosti nebudú môcť objednať tovar na dobierku, ich objednávka môže byť vybavená iba pri platbe vopred bankovým prevodom.

Nepreberači budú zverejňovaní na internete a na stránke e-shopu.

Možnosť nápravy / vymazanie zo zoznamu

Ak zákazník uzná že pochybil a po dohode so správcom e-shopu uhradí spôsobenú škodu vo výške 10 Eur bankovým prevodom na účet e-shopu, môže byť jeho meno  z databázy nepreberačov vymazané.

Okienko hanby / zoznam zákazníkov ktorí nepreberajú zásielky

 

 

/ Uvedené osobné údaje sú zverejnené so súhlasom zákazníkov ktorí pri vytvorení objednávky súhlasili s obchodnými podmienkami a na základe toho ich mená tu môžu byť uverejnené po neprebretí zásielky /